Polityka prywatności


Polityka Prywatności sklepu:  eformula.pl

Właściciel sklepu:
formula, Jan Szywała
ul. Żeromskiego 46/7
25-373 Kielce

Email: biuro.formula@gmail.com   Tel.: 602102403    NIP: 6571099035    REGON: 290852876

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem i osobą do kontaktu w sprawie danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).
   1. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki oraz bieżącą obsługę finansowo-księgową (na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zgodnej z RODO).
   2. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
   3. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
   4. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
   5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
   6. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
   7. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:
    a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
    b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego
    c) obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie
    d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień
    e) jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
   8. Administrator przetwarza następujące dane: Imię/Nazwisko/Ulica/Numer domu/Miasto/Kod pocztowy/Województwo/Telefon/Adres E-mail/NIP/Nazwa Firmy.
   9. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, nie będących Klientami sklepu:

                         a) Adres poczty e-mail

13. Podanie danych osobowych określonych w pkt powyższym niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych od Użytkownika. Obsługa odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszenia ma charakter  jednorazowy, co oznacza, że w przypadku zmiany odpowiedzi na pytanie Użytkownika nie zostaje mu przesłana aktualna odpowiedź.

14. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych oraz ograniczenia ich przetwarzania . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: biuro.formula@gmail.com lub listownie na adres : formula Jan Szywała, ul. Żeromskiego 46/7, 25-373 Kielce.

 

 

Polityka cookies

   1. Sklep internetowy www.eformula.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
    2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
    3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
    4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
    5. Sklep internetowy www.eformula.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
    a) stałe;
    b) analityczne;
    c) zewnętrzne.
    6. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:
    a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani
    b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
    c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
    d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła
    e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
    f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika
    tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości
    7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
    a) czas nadejścia zapytania
    b) czas wysłania odpowiedzi
    c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
    d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
    e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]
    f) informacje o przeglądarce Użytkownika
    g) informacje o adresie IP
    8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
    9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
    10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.

Postanowienia Końcowe

   1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.
    2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres: biuro.formula@gmail.com lub poprzez numer telefonu: 602102403.
    3. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964roku – kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
    4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki.
    5. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed ich wejścia w życie.
    6. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.
    7. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl